Oavsett om du har planer på att köpa en ny bostad eller uppfattar helt enkelt att du idag betalar för mycket ränta på ditt bolån så kan det vara ett ypperligt läge att faktiskt ta steget och börja förhandla med bankerna redan idag!

I denna guide så kommer vi att förse dig med konkreta och effektiva tips om hur även du kan gå tillväga för att få ner den bästa bolåneräntan utifrån dina förutsättningar, samtidigt som du indirekt sänker dina räntekostnader med flera tusenlappar i månaden!

1. Börja med att utvärdera den nuvarande ränteläget

Ditt första steg mot en längre bolåneränta är att ta reda på hur den rådande ränteläget ser ut för närvarande. Du måste således börja först med att ta reda på den totala storleken som du har på ditt bostadslån, inklusive den räntesats som gäller för närvarande.

Vidare så ska du även ta reda på huruvida du har några existerande rabatter knutna till boräntan men även huruvida du valt att dela upp bolånet (ganska vanligt inom sammanhanget). Du behöver även ta reda på huruvida du har en rörlig eller bunden ränta innan du skrider till verket.

Din nuvarande räntesats kommer att utgöra själva utgångspunkten vid förhandlingen med de långivare som du väljer ut. Om du har en god insyn gällande den rådande marknaden för bolån så kommer du att vara betydligt mer självsäker och övertygande när du väl inleder själva förhandlingen!

2. Gör dig införstådd med de olika grunderna

För att kunna förhandla effektivt så behöver du således förstå detaljerna hur ett bolån faktiskt fungerar i praktiken samt vad de olika delarna som själva krediten utgörs av egentligen innebär för din del.

Vidare så kommer du även att ha betydligt enklare att hänga med under förhandlingen när du faktiskt förstår helhetsbild, något som endast kan gynna dig mot en mer förmånligare bolåneränta.

I slutändan så kommer du att ha skapat en stadig grund som du kan stödja dig mot, något som kan visa sig vara ovärderligt, särskilt om du för närvarande har planer på att ansöka om ditt första bolån.

3. Gör en adekvat jämförelse av bolåneräntorna hos flera långivare

Genom att faktiskt ta steget mot att jämföra de bolån som erbjuds hos olika långivare så kommer du att enklare kunna skapa dig en rättvis bild över vad du faktiskt kan förvänta dig när du väl sätter dig vid förhandlingsbordet.

En viktig aspekt som du behöver ha i åtanke är att bankerna använder sig av så kallade listräntor, något som i själva verket ämnar definiera den ränta som de erbjuder till alla, innan själva förhandlingen om bolåneräntan ägt rum.

Snitträntor å andra sidan avser definiera de räntesatser som bankens nuvarande kunder lyckats förhandla sig fram. Genom att ha kunskap om dessa element så kommer du att få en mer rättvis bild gällande hur lågt som du faktiskt kan få ner räntan hos respektive långivare. Sedan 2015 måste bankerna rapportera in sina snitträntor för att öka transparensen för konsumenterna.

4. Använd dig av en bolåneförmedlare

Om du är osäker på vilken långivare som du ska välja eller typen av bolån som lämpar sig just för din specifika situation så kan en bolåneförmedlare vara den adekvata valet för just din del.

Bolåneförmedlaren har som affärsidé att hämta in anbud från olika långivare gällande de bolån och tillhörande räntor som du är intresserad av så att just du ska slippa spendera tid på att ringa runt.

Några av de populäraste bolåneförmedlarna på marknaden återfinns i form av Compricer och Lånekoll. Dock så finns det även en rad andra låneförmedlare vilka erbjuder bolån som en del av sitt produktutbud, men som ej specifikt marknadsför sig som en bolåneförmedlare.

Compricer – Bolåneförmedlare

Flest bolåneinstitut

9 st anslutna bolåneaktörer

Personlig handläggning

4,7 i betyg hos Trustpilot

4.7 /5

En av de största aktörerna i Sverige. Jämför bolåneräntor från upp till 9 st bolåneaktörer – vilket är flest av de svenska aktörerna.

Lånekoll – Bolåneförmedlare

4,8 hos Trustpilot

4 st anslutna bolåneaktörer

Personlig handläggning

4,8 i betyg hos Trustpilot

4.8 /5

Seriös låneförmedlare av bolån som även kan hjälpa dig att få bättre ränta på privatlån.

5. Marknadsför dig själv som en attraktiv kund

Den ideala kunden som alla banker söker efter är någon som de upplever är ytterst pålitlig men även en individ som har en fullständig överblick och kontroll gällande sin privatekonomi. Just därför så bör du alltid förbereda dig inför din förhandling genom att vässa dina argument om hur banken gynnas över att ha just dig som kund.

Några av de argument som du kan använda dig i din arsenal återges i from av tidigare bolån, där du påvisar att de betalningarna som du genomfört uträttades exemplariskt. Ett annat starkt trumfkort är att använda dig av ett sparande där du uppvisar förmågan att klara av höjda räntor eller andra oförutsedda utgifter.

Ett av de starkaste argumenten dock är om du kan uppvisa en form av tillsvidareanställning. Söker du ett bostadslån i form av egenföretagare så kommer banken vilja se dina föregående årsdeklarationen för att bilda sig en uppfattning om huruvida du klarar deras schabloner. Kom ihåg dock det faktum att inga argument är fel, men fokusera främst på de argument vilka du anser väger tyngst i sammanhanget!

6. Få en professionell värdering av din nuvarande bostad

Oavsett om du bott i din bostad under en kortare eller längre period så kan det vara lämpligt att få en professionell värdering, då i form av en auktoriserad mäklare. Bostadsmarknaden förändras konstant, något som innebär att din bostad kan ha stigit i värde utan att du faktiskt är medveten om det hela.

När du fått det hela ”svart på vitt” så kan du använda dig av värdeökningen som ett starkt argument för att få ner bolåneräntan när du väl bestämmer dig för att förhandla om det hela. Du bör fokusera på att understryka det faktum att värdeökningen på bostaden innebär en minskad risk för banken och på grund av det så bör även din ränta sänkas adekvat.

7. Ställ långivarna mot varandra

En av de mest effektivaste strategierna när det kommer till förhandlingen om bolåneräntorna är att ställa de olika långivarna mot varandra. Det första som du behöver göra för att initiera själva processen är att ta kontakt med din nuvarande långivare.

Vidare så behöver du välja ut en rad långivare vilka du är intresserad av där du tar kontakt med respektive aktör samtidigt som du noterar deras erbjudanden gällande bolåneräntan.

När du kommit underfund med den bolåneränta som varje långivare erbjuder så är det dags att skrida till verket och återigen ta kontakt med varje långivare, där du gör kreditgivare medvetna om de lägsta bolåneräntorna som du fått erbjudande om.

Genom att anamma denna strategi så kommer du att enklare få över långivaren på din sida och övertyga vederbörande om att erbjuda dig den bolåneränta som du faktiskt siktar mot, utan att för den delen behöva flytta kapital som eller utföra andra investeringar för att kunna rättfärdiga det hela.

8. Stressa ej vid förhandlingen av bolåneräntan

När du väl börjar förhandla om bolåneräntan så ska du aldrig hoppa på det första bästa anbudet. Istället så ska du hålla huvudet kallt och invänta anbud från alla de långivare som du kommit i kontakt med innan du skrider till verket.

En av de största nackdelarna med att stressa fram ett beslut är att du får ett betydligt sämre förhandlingsläge, något som banken säkerligen lär ta vara på genom att erbjuda dig en högre räntesats.

9. Gör det till en regel att förhandla ofta om bolåneräntan

Ett av de största misstagen som du kan gör är att sporadiskt förhandla om din bolåneränta. De konsumenter som sparar mest pengar är det vilka gjort det till regel att förhandla om bolåneräntorna under en frekvent basis.

Om du har ett bolån på flera miljoner kronor, något som de facto de flesta bostadsägare faktiskt har idag så räknas varje enskild procentandel som du kan lyckas förhandla ned till din favör.

Det hela innebär att du kan få ned dina månadskostnader avsevärt, pengar som du i slutändan slipper göda banken med och som du istället kan använda för att göra något roligt med familjen!

10. Ha en orädd inställning till det hela

När du förhandlar om bolåneräntan så måste du ha en inställning där du inte räds för varken att ställa frågor, men ej heller för att bli ifrågasatt. Det man måste komma ihåg är att du egentligen inte har något att förlora, utan kan endast vinna på det hela.

När det kommer till kritan så är det värsta som kan hända är att du får ett nej av banken, en situation som du ej ska tolka som misslyckande utan använda det istället för att finslipa din förhandlingsteknik inför nästa förhandling!

Några sista råd gällande förhandlingen om bolåneräntan

  • Varje liten del räknas – Kom ihåg att varje procentenhet som du lyckas få ned bolåneräntan kommer innebära en adekvat rabatt, framförallt om du har lån i miljonklassen.
  • Rabattens giltighet – När du fått ned bolåneräntan till en nivå som du är nöjd med så måste du även vara införstådd med hur länge som du får avnjuta den specifika ränterabatten.
  • Ha kontroll över privatekonomin – För att lyckas med förhandlingen om bolåneräntan så måste du ha kontroll över din privatekonomi där du vet exakt hur mycket du har sparat, värdet på existerande bostad etc.
  • Stressa inte fram ditt beslut – När du förhandlar om bolåneränta så får du inte göra banken varse om att du befinner dig i tidsnöd, eftersom det hela kommer försätta dig i en betydligt sämre förhandlingssits.

Slutsats

Förhandling om bolåneräntan är ingen exakt vetenskap. Istället så måste du hitta din egna infallsvinkel och finslipa din förhandlingsteknik för att lyckas med det hela. I slutändan så är det du själv som måste våga ta steget och ingen annan!

Liknande inlägg