Ränta bolån

Ovanstående frågeställning är något som konsumenter grundat på ända sedan begreppet ”rörlig”- och ”bunden”-ränta introducerades. Faktum är att du idag kan välja att ha både bunden och rörlig ränta på ditt bolån, något som vi återkommer i detalj lite senare i guiden.

En tumregel som experterna ofta lägger fram är att de konsumenter som upplever sig ha en god marginal i deras privatekonomi bör alltid välja att ha större delen av bolånet i form av rörlig ränta eftersom man alltid tjänar på det hela i längden.

Å andra sidan, konsumenter med en ganska begränsad privatekonomi som upplever sig ha små marginaler i sin privatekonomi bör istället välja att binda större delen av bolånet eftersom kommer då att ha en högre kontroll över det hela, samtidigt som de vet exakt hur mycket som de kommer behöva allokera för bolånet för varje ny månad.

Vi skrev denna guide med målet att göra dig mer införstådd med vad ”rörlig och bunden”-ränta egentligen hela innebär för att du enklare ska kunna ta ett rättmätigt och objektivt beslut gällande vilken ränteform som lämpar sig just för din nuvarande situation.

Vad är egentligen den primära skillnaden mellan bunden kontra rörlig boränta?

Rent konkret så innebär en ”bunden”-ränta att du som konsument väljer att binda hela eller delar av ditt bolån till en fördefinierad ränta under en specifik tid. En vanlig företeelse är att binda ena delen av bolånet i form av bunden ränta under en period mellan 1-5 år.

Precis som inledningsvis nämnts så kommer du på det sättet att veta exakt hur mycket som du kommer behöva betala per månad eftersom räntekostnaden är densamma, oavsett om den rörliga delen av bolåneräntan stiger eller faller.

Banken föredrar dock att deras kunder väljer att binda räntan, detta eftersom de både tjänar mer pengar i form av att man påför en högre bolåneränta.

Ett annat trumfkort som banken har vid bunden ränta är att man vid försäljning av bostaden kommer debiteras den ränteskillnadsersättning för den del av bolånet som man valt att binda.

Om du således har ett bolån som du bundit under 60 månader, varav du efter 36 månader bestämmer dig för att sälja bostaden så kommer du att behöva stå för ränteskillnaden för den resterande perioden, det vill säga de kvarstående 24 månaderna.

Bolåneförmedlare
TIPS

Inte tid att jämföra banker?

Vad du än väljer för uppdelning mellan bunden och rörlig ränta är det viktigt att du förhandlar fram den bästa bolåneräntan.

Har du inte tid att träffa och jämföra flera banker så rekommenderas en bolåneförmedlare.

Dessa kan hjälpa dig att jämföra upp till 9 banker på en kreditupplysning. Fungerar för både flytt- och nyteckning av bolån.

Hur påverkar rörlig och bunden ränta kostnaden för ett bolån?

Härnäst så återger vi hur den rörliga & bundna räntan kan komma att utspela sig vid ett bolån på 3 000 000 kr som du valt att dela upp i två likvärdiga delar, det vill säga 1 500 000 kr vardera.

Vi ponerar vidare att du valt en rörlig ränta för den första delen, medan du valt att ha bunden ränta för den andra delen av ditt bostadslån.

För att du enklare ska göra dig införstådd med hur rörlig och bunden ränta påverkar kostnaden för ett bolån så kommer vi nedan att illustrera det hela i form av två genuina exempel…


Rörlig ränta

Vi antar att din bank för närvarande erbjuder en rörlig ränta på 1,7 %, något som du väljer att acceptera eftersom du idag upplever dig ha stora marginaler i din privatekonomi.

Efter räntejusteringar (sker var 3:e månad) så har räntan stigit till 2,1 %, något som i sin tur innebär att dina räntekostnader för den delen av lånet som har rörlig ränta stigit med 350 kr per månad, det vill säga, från 1 488 kr per månad till 1 838 kr per månad.Bunden ränta

Samma bank erbjuder i skrivande stund en bunden ränta på 2,5 % som du valt att teckna under en period på 24 månader. 

Detta innebär att dina månadskostnader för bolåneräntan kommer att vara exakt 2 188 kr under de två åren som du valt att binda dig.

Notera även att den bundna räntan nästan uteslutande är högre än den rörliga vid tiden som den tecknas.


För och nackdelar med rörlig kontra bunden ränta

Oavsett om du väljer att ha en rörlig eller bunden ränta på ditt bostadslån så kommer du att behöva ta ställning till en rad för- och nackdelar.

Med andra ord så finns det inga rätt eller fel när det kommer till det hela utan beslutat grundas främst på dina nuvarande förutsättningar och personliga preferenser.

Härnäst så återger vi de för- och nackdelarna när det kommer till bunden kontra rörlig ränta.

Den rörliga räntan

Den främsta anledningen till att välja en rörlig ränta för ditt bostadslån är att den (i de flesta fall) är billigare i jämförelse med den bundna varianten. 

Låt oss dock ställa de positiva kontra de negativa aspekterna kring den rörliga räntan i form av följande tabell:

Fördelar med rörlig ränta

 • Du kan få ned din månadskostnad avsevärt om den rörliga räntan sänks.
 • I ett längre perspektiv så är det betydligt billigare att ha rörlig ränta på ditt bostadslån.
 • Du har möjligheten att använda de sparade pengarna till andra investeringar.

Nackdelar med rörlig ränta

 • Det är svårt att förutse hur den rörliga räntan kan komma att utveckla sig.
 • En rörlig ränta kräver att du har större marginaler i din privatekonomi för att klara av det höjda ränteläget.
 • Du kan behöva spara in på andra aktiviteter för att täcka upp för ränteökningen.

Den bundna räntan

När det kommer till den bundna räntan så utgör den bundna månadskostnad (som nämnts tidigare) den största fördelen eftersom man vet exakt hur mycket pengar som man måste lägga på bolånet för varje ny månad. 

Här nedan så kommer vi dock redogöra för de primära för- och nackdelar när det kommer till den bundna delen av bolåneräntan:

Fördelar med bunden ränta

 • Du vet exakt hur mycket som du ditt bostadslån kostar dig, oberoende av hur marknadsräntorna utvecklas.
 • Du får en större kontroll över din privatekonomi och kan således enklare planera för dina olika utgifter.
 • Du slipper oroa dig gällande huruvida bolåneränta kommer att stiga inom den närmsta tiden.

Nackdelar med bunden ränta

 • Du får betala mer pengar i längden för att ha en bunden ränta, som i grunden verkar i form av en gardering eller låneskydd.
 • Du kan bli föremål för ränteskillnad om du väljer att sälja bostaden i förtid.
 • Du kan ej amortera extra utan att banken i fråga debitera dig kostnaden för ränteskillnaden.

Se upp med den kostsamma ränteskillnaden

Ett av de största misstag som konsumenter tenderar att göra när de väljer att binda sin ränta är att man glömmer den potentiella ränteskillnadsersättning som banken debiterar för den kvarstående tiden. Den är nästa lika viktig att tänka på som att få den bästa bolåneräntan.

Det finns dock ett kryphål när de kommer till det hela där man faktiskt slipper betala, nämligen att man flyttar över bolånet till ett annat objekt som man förvärvat. Dock så kräver det hela att man faktiskt gjort valet att köpa en helt ny bostad.

Hur länge som du väljer att binda räntan är något som endast du själv kan svara på. Dock så bör man undvika perioder längre än 5 år, alternativt binda delar av sitt lån för att minska den kostnad som banken påför vid försäljningen av bostaden tidigare än den kvarstående bindningsperioden.

Låneförmedlare logga

Kom ihåg

Enligt svensk lag så har du rätt att begära avdrag för ränteskillnadsersättning i den årliga deklarationen.

Välj att dela upp bostadslånet i form av rörlig & bunden ränta

Ett sätt att gardera dig själv mot kommande ränteändringar samtidigt som du minskar risken för att din privatekonomi påverkas negativt är att dela upp ditt bostadslån i form av en ”rörlig”-del och en ”bunden”-del.

Det hela är faktiskt mer regel än undantag och något som banken väljer att göra per automatik som ett led i att erbjuda låntagaren en större valfrihet, där man ofta rekommenderas vid signeringen av bostadslånet att ha vissa delar som bundna kontra rörliga.

Hur man delar upp lånet är något som man själv bestämmer över. Men oftast så brukar man välja att fördela det hela i jämna lånebeloppet där man exempelvis för ett lån på 6 000 000 kr har delat upp det hela i 3 delar, där varje enskild del utgörs av 2 000 000 kr.

I slutändan så beror det hela främst på storleken på bolånet samt vad du känner dig bekväm med. När nedan så återger vi några vanliga exempel på hur låntagare tenderar att fördela lånet oberoende av lånebelopp:

 • Hela lånet har en rörlig ränta, d.v.s. 100 %
 • 50% rörlig ränta & 50 % bunden ränta (12 månader)
 • 60 % rörlig ränta, 40% bunden ränta (12 månader)
 • 30% bunden (12 månader), 30 % bunden (24 månader) 40 % rörlig

Slutsats

När det kommer till valet av rörlig kontra bunden ränta så är det i slutändan du själv som bestämmer vad som känns mest komfortabelt för din del. Tumregeln är dock att välja bunden ränta om man har små marginaler i sin privatekonomi, varav man bör sikta på en större rörlig del om man vet förvisso att privatekonomin står sig stadig för närvarade.

Liknande inlägg