För ett aktiebolag är finansieringen en ständigt återkommande fråga. Om aktiebolaget går bra så kan de egna vinsterna täcka investeringsbehoven men om företaget vill växa snabbare än vad vinsterna tillåter så behövs extern finansiering, och det är då som det kan vara en mycket god idé att använda sig av en låneförmedlare för aktiebolag.  

Till skillnad från enskilda firmor så är aktiebolag egna juridiska personer. Detta betyder att de kan låna i eget namn, och det har fördelen att ägarens egna ekonomi skyddas från problem i företaget. Men det kan vara svårt också för ett nystartat aktiebolag att få låna.

Ett aktiebolag som behöver låna pengar gör det nästan alltid för att finansiera en verksamhet som växer snabbt eller för att göra investeringar i inventarier eller fastigheter som kommer att användas under väldigt många år. Dyra maskiner skrivs till exempel av under många år men de måste likväl betalas när de köps in och det gör att det uppstår ett behov av omedelbar finansiering, det är ungefär samma princip som när en familj köper en bostad.

Vad vi kommer att gå igenom om låneförmedlare av företagslån för aktiebolag

Nedan kommer vi att gå igenom vad en låneförmedlare för aktiebolag är och hur det fungerar för ett aktiebolag som vill använda sig av en låneförmedlare.

Mer specifikt kommer vi att försöka besvara följande frågor:

 • Vad en låneförmedlare för aktiebolag är?
 • Hur ska ett aktiebolag som vill använda en låneförmedlare gå tillväga för att få ett lån?
 • Vilka är de vanligaste anledningarna till att ett aktiebolag söker hjälp av en låneförmedlare?
 • Hur går en ansökan om ett lån för ett aktiebolag hos en låneförmedlare till?
 • Finns det vanliga villkor för ett lån till ett aktiebolag via en låneförmedlare som man bör känna till?

När en låneförmedlare för aktiebolag kan behövas

Det finns många olika anledningar till att ett aktiebolag kan behöva anlita en låneförmedlare av företagslån. Låneförmedlare för aktiebolag arbetar också brett och ger lån för både investeringar och för att täcka negativt kassaflöde.

Några vanliga anledningar till att ett anlita en låneförmedlare för aktiebolag är:

 • Aktiebolaget växer snabbt och behöver finansiera ett negativt kassaflöde
 • Ett aktiebolag vill göra en investering i fast egendom och behöver finansiering för inköpet
 • Vid ett ägarskifte mellan partners, då kan den part som köper aktiebolaget använda en låneförmedlare för att finansiera utköpet av den andra parten
 • Att en låneförmedlare för aktiebolag kan hjälpa till att skapa bryggfinansiering när en tillfällig likviditetsbrist uppstår

Det finns många andra sammanhang då det kan finnas anledning att anlita en låneförmedlare för aktiebolag, ovan nämner vi bara några av de vanligaste. Som i många andra sammanhang är finansiering en fråga om kreativitet så det finns ingen ände på hur många olika saker som kan finansieras, eller hur många sätt dessa saker kan finansieras på.

Vad exakt gör en låneförmedlare för ett aktiebolag?

En låneförmedlare för aktiebolag gör precis det som hörs på ordet, låneförmedlaren hittar ett lämpligt företagslån för aktiebolaget och presenterar villkoren för lånet, samt information om hur ansökan av lånet går till.

Hur kan en låneförmedlare för aktiebolag förse aktiebolaget med lån? Vad är det som låneförmedlaren har som inte aktiebolaget själv kan ordna?

Fördelarna med låneförmedlare för ett aktiebolag

Några av de tillgångar som en låneförmedlare för aktiebolag har som gör dem oundbärliga för aktiebolaget är att:

 • Låneförmedlare har tillgång till väldigt mycket information om finansieringsformer och lån, och har system för att snabbt jämföra dessa
 • Aktiebolaget genom låneförmedlare får tillgång till kontakter med banker och alla andra kreditinstitut som finns på marknaden, dessa kontakter är inte lätta att skapa själv på kort tid
 • Låneförmedlare har kunskap om villkor för finansiering och hur dessa villkor påverkar aktiebolaget, detta gör att en låneförmedlare kan presentera ett visst aktiebolag de lån som kommer att passa aktiebolaget bäst

Självklart har låneförmedlare för aktiebolag också andra tillgångar, erfarenheter och kunskaper som kan vara mycket användbara för ett aktiebolag, ovan nämns bara några av de viktigaste.

Exempel på låneförmedlare av företagslån till aktiebolag:

Krea låneförmedlare

Så här ser ansökan för ut för Krea – en låneförmedlare som är specialiserade på företagslån.

Så ansöker ett aktiebolag om lån via en låneförmedlare

En av de tjänster som låneförmedlare för aktiebolag erbjuder, och som gör låneförmedlaren så attraktiv, är hjälp med själva ansökan om ett lån. Att ansöka om lån för ett aktiebolag är ofta en komplicerad historia som kräver mycket arbete med att ta fram underlag för att visa att aktiebolaget kan betala räntor och amorteringar, men det kostar också mycket tid att argumentera för att själva ändamålet med lånet är rimligt.

Låneförmedlare strömlinjeformar den processen och gör det således möjligt för ett aktiebolag att ansöka om ett lån på ett mycket enkelt sätt, bara det har ett stort värde för företagare som kämpar med en konstant brist på tid.

Låneförmedlare för aktiebolag erbjuder ofta enkla formulär som aktiebolaget kan fylla i, och inte sällan finns dessa formulär också tillgängliga online.

Vanliga villkor för ett aktiebolag som lånar via låneförmedlare

Med alla lån kommer villkor, och även om ett aktiebolag använder en låneförmedlare så är det aktiebolaget som ska klara att följa villkoren. Villkoren för lån genom låneförmedlare är ungefär av samma slag som vid alla andra typer av lån.

Några vanliga villkor för lån genom låneförmedlare för aktiebolag är:

 • Ränta: Vilken ränta som aktiebolaget ska betala på lånen styrs av internationella marknadsräntor men även av hur mycket en bank eller ett kreditinstitut använder räntan som konkurrensvapen för att vinna nya kunder
 • Amortering: Normalt sett amorteras ett lån med samma belopp varje månad eller kvartal under hela löptiden men det finns skillnader
 • Avgifter: Nästan alla lån kommer med uppläggningsavgifter mm som aktiebolaget bör vara uppmärksamt på
 • Säkerhet: Ofta måste aktiebolaget ställa en säkerhet för lånet. Hur denna säkerhet, till exempel maskiner eller fastigheter, ska värderas är ofta en fråga som leder till intensiv diskussion
 • Kreditupplysning: Precis som när en privatperson lånar kommer en kreditupplysning att tas på aktiebolaget, finns det obetalda räkningar eller stora befintliga lån kan det vara svårt att få ett nytt lån
 • Löptid: Hur lång löptiden är kan påverka aktiebolagets kassaflöde mycket. Om löptiden är kort är det stora belopp som ska amorteras varje månad, vid en lång löptid påverkas inte kassaflödet lika mycket

Sammanfattning – Låneförmedlare för aktiebolag

Vi har i den här texten gått igenom vad en låneförmedlare för aktiebolag kan göra för att hjälpa ett aktiebolag med finansiering i allmänhet och lån i synnerhet. Nedan sammanfattar vi kort de viktigaste punkterna från vår text.

 • En låneförmedlare för aktiebolag hjälper aktiebolaget att hitta lämpliga lån, presenterar villkoren för lånet och hjälper också aktiebolaget med ansökan av lånet. En av många fördelar med att anlita en låneförmedlare för aktiebolag är att de är specialiserade på lån och därmed kan hjälpa aktiebolaget att spara både pengar och tid.
 • Anledningarna till att ett aktiebolag behöver låna kan vara många. De vanligaste anledningarna är investeringar i maskiner, fastigheter, för rörelsekapital och för att täcka upp vid likviditetsproblem
 • En ansökan om lån för aktiebolag som en låneförmedlare hjälper till med är mycket enkel. Det är ofta bara ett formulär online som behöver fyllas i, men det kan också vara så att viss dokumentation behöver bifogas
 • Villkoren för ett lån som ett aktiebolag tar med hjälp av en låneförmedlare är av samma typ som de som gäller när privatpersoner låna. Det är ränta, avgifter, storlek på amorteringar, lånetid, och, framförallt, lånebelopp som ska förhandlas