Lendo företagslån

Med Lendo företagslån kan du jämföra företagslån från upp till 19 st långivare.

Är Lendo ett bra val för företagslån?

Lendo verkar i form som en av Sveriges största förmedlare vilka specifikt riktar sig till mot företagslån till småföretagare. Man samarbetar med en rad stora banker men även med betydligt mer nischade kreditinstitut.

Som företagare så kan man via Lendo välja att ansöka om ett företagslån där man i form av en enda kreditupplysning får motta ett flertal erbjudanden från en rad olika långivare.

För att man ska kunna nyttja jämförelsetjänsten och således ansöka om ett företagslån via de kreditgivare som Lendo samarbetar med så måste man ha ett engagemang i det specifika bolaget.

Det hela innebär rent konkret att man måste kunna uppvisa en ledande roll i form av antingen verkställande direktör, styrelsemedlem eller suppleant.

Härnäst så kommer vi att fokusera mer ingående på att redogöra för varför just du ska välja Lendo som jämförelsetjänst när det kommer till ditt nästa företagslån genom att förse dig med relevant information som vi anser att du bör ha kännedom om för att du ska kunna fatta ett objektivt och rättmätigt beslut kring det hela.

Låneförmedlare logga

Notera

 När det kommer till de bolagsformer som accepteras hos de långivare vilka Lendo Företagslån samarbetar med så utgörs dessa av aktiebolag, kommanditbolag, enskild firma och handelsbolag. Det ska även nämnas att även nystartade bolag välkomnas att ansöka.

Lånevillkor hos Lendo

Som företagare så kan du via Lendo välja att ansöka om ett företagslån från 50 000 kr ända upp till 3 000 000 kr. Du blir dock föremål för en enda kreditupplysning, som för övrigt initieras i samarbete med Upplysningscentralen (UC). 

Hur stort företagslån som man lyckas få igenom beror främst på bolagets återbetalningsförmåga men även på den rådande kreditvärdigheten. De föregående aspekterna definieras dock först när en kreditupplysning initierats.

Den ränta som erbjuds varierar beroende på långivaren i fråga, något som i sin tur innebär att räntefördelningen kan komma att variera ganska kraftigt beroende på hur många långivare som väljer att återkomma med ett låneerbjudande.

Som redan nämnts så måste den som söker om ett företagslån via Lendo även ha en ledande roll i bolaget. Det hela innebär att man måste ha en position i form av antingen firmatecknare, verkställande direktör eller styrelsemedlem.

En stor fördel med de företagslån som erbjuds av Lendo är det faktum att många av långivarna tenderar att acceptera de flesta typer av bolagsformer, där även nystartade bolag välkomnas att ansöka.

Om företagslånet överstiger ett belopp på 500 000 kr så kan långivaren kräva en form av adekvat säkerhet. Dock så kommer det hela att definieras tydligt i låneerbjudandet som man får motta.

långivare hos lendo företagslån
Alla långivare hos Lendo

Hur fungerar själva återbetalningen av ett företagslån?

Man har en stor valfrihet när det kommer till återbetalningstiden för ett företagslån som erbjuds via Lendo. Själva återbetalningstiden återges i form av 6 månader upp till 5 år och baseras främst på storleken på det sökta beloppet.

Återbetalningstiden står även reglerad i den låneavtal som du och långivaren signerar. Dock så tenderar de flesta långivare att erbjuda dig ”inofficiellt” möjligheten att amortera ett företagslån i förtid om du skulle önska det vill säga.

Amorteringstakten sker vanligtvis på en månadsbasis, där själva betalningen genomförs via bolagets autogiro. Dock så kan man även välja att motta en inbetalningsavi, men då kommer man i de flesta fall att påföras en serviceavgift.

Låneförmedlare logga

Notera

En kortare återbetalningstid kan visa sig vara betydligt lönsammare för ett mindre företagslån. Vid valet av en kortare löptid så blir du påförd högre kostnader i form av ränta. Å andra sidan så stiger den totala kostnaden för den beviljade företagslånet i takt med att man väljer en längre återbetalningstid.

Grundkrav för att beviljas ett företagslån via Lendo

För att du enklare ska göra dig införstådd med vad som krävs för att beviljas ett företagslån via Lendo så kommer vi härnäst återge de grundkrav som långivare tenderar att ställa på sökanden:

 • Den som ansöker om företagslånet måste ha en ledande position inom bolaget.
 • Bolagsformen skall vara aktiebolag, kommanditbolag, enskild firma eller handelsbolag.
 • Den juridiska personen får ej ha några registrerade skulder hos Kronofogden.
 • Bolaget som lånet ska stå på måste vara aktivt och registrerat inom Sveriges gränser.
 • Ett nystartat bolag måste bifoga sin affärsplan, årsbudget och avbetalningsplan.
 • Långivaren kan komma att kräva en personlig borgen för att bevilja det hela.
 • Den sökande måste ha en ledande position i form av firmatecknare, VD eller dylikt.

Vänligen gör dig uppmärksam på att de krav som ställs kan komma att variera beroende på den specifika långivaren i fråga.

Låneförmedlare logga

Notera

Du kan även välja att ansöka om ett företagslån via Lendo om du för närvarande har en eller flera betalningsanmärkningar i bagaget

Vanliga för- och nackdelar med Lendo företagslån

Nedan så listar vi de vanligaste för och nackdelarna när det kommer till ett företagslån via Lendo, detta för att du enklare ska kunna bilda dig en objektiv och adekvat bild kring huruvida jämförelsetjänsten lämpar sig just för dina behov:

Fördelar

 • Flera av de långivare som Lendo företagslån samarbetar med godtar sökanden med en eller flera betalningsanmärkningar.
 • Du kan välja att ansöka om ett företagslån från 50 000 kr ända upp till 3 000 000 kr.
 • En enda kreditupplysning initieras i ditt namn för att ansöka om företagslån hos en rad olika långivare.
 • Du kan ansöka med de flesta bolagstyper i form av aktie-, handels- och kommanditbolag inklusive enskilda firmor.
 • Du binder dig ej till att acceptera några av de låneerbjudande som Lendo förhandlar fram åt dig.
 • Du kommer ej att debiteras några avgifter när du väljer att använda jämförelsetjänsten.
 • Du kan ansöka om ett företagslån hos upp till 19 olika långivare genom en enda låneansökan.

Nackdelar

 • Det maximala beloppet på företagslånet som erbjuds är ganska låg i jämförelse med konkurrenterna.
 • Vissa långivare kan komma att begära en form av säkerhet, vanligtvis i form av en personlig borgen.
 • Utbetalningen av lånet kan komma att dröja beroende på vilken bank som du använder dig av.
 • Lendo kan inte påverka den ränta som du i slutändan erbjuds för ett företagslån.
 • Lendo använder sig av Upplysningscentralen för att initiera kreditupplysningen.

 

Hur ansöker man om ett företagslån via Lendo?

Härnäst så kommer vi att redogöra i punktform hur du går tillväga rent konkret för att ansöka om ett företagslån via Lendo.

 • Initiera det hela genom att förflytta dig till webbplatsen för Lendo.
 • Välj lånebelopp, den önskade löptiden och klicka på knappen ”Påbörja ansökan”.
 • Knappa in din e-postadress, telefonnummer samt ditt personnummer.
 • Klicka sedan på den blåa knappen med titeln ”Fortsätt med BankID”.
 • Du behöver nu vänta upp till 24-timmar för att alla långivare ska återkomma med ett erbjudande.
 • Beskåda de låneerbjudande du mottagit och välj ut det mest lämpliga alternativet.
 • Slutför själva processen genom att välja bankkontot som företagslånet ska betalas ut till.

När det kommer till utbetalningstiden för ett beviljat och signerat företagslån så tenderar det hela att kräva 1-3 bankdagar. Dock så kan det i vissa fall dröja upp till 7 bankdagar innan pengarna återfinns på företagets bankkonto.

Låneförmedlare logga

Notera

Vänligen gör dig uppmärksam på att det är helt kostnadsfritt att ansöka om ett lån via Lendo.

Slutsats

Lendo är en låneförmedlare som erbjuder företagare möjligheten att ansöka om ett företagslån hos upp till 19 olika långivare – från 50 000 kr ända upp till 3 000 000 kr. Återbetalningstiden börjar på 6 månader och uppgår maximalt till 60 månader.

När det kommer till den ränta som man i slutändan blir erbjuden för lånet i fråga så är det något som helt och hållet styrs av långivaren, där Lendo i form av förmedlare inte har något att säga till om.

För att beviljas ett företagslån via Lendo så måste både du och bolaget som lånet knyts till att uppfylla en rad krav vilka återges i början av denna guide. Själva ansökningsprocessen är ganska smidigt och enkel, samtidigt som det hela sällan kräver många minuter i omfång.

Inom 24-timmar från att du skickat in din låneansökan så bör du motta ett flertal låneerbjudande som du sedan behöver ta ställning till. Vänligen uppmärksamma att du behöver ha ett BankID registrerat för att kunna fullfölja det hela.

Frågor & svar

Hur många långivare av företagslån samarbetar Lendo med?

Lendo samarbetar med 19 st långivare.

Vilken långivare är bäst hos Lendo?

Det är tyvärr helt omöjligt att svara på då det helt beror på lånets storlek och inriktning. Det kan också skilja sig åt med tiden, ibland behöver långivarna låna ut mer och ibland mindre.

Kräver Lendo personlig borgen?

Det flesta långivarna kräver tyvärr det, men det finns undantag. Prova och sök så får du se vilka som erbjuder utan personlig borgen.

Vad får jag för ränta?

Det går tyvärr inte att säga innan ansökan, utan beror på hur stark/svag finansiell ställning ditt bolag är i.

💰Ekonomiskt

Antal långivare:19 st
Räntesats:Individuell
Effektiv ränta:Individuell
Minsta lånebeloppet:50 000 kr
Maximala lånebeloppet:3 000 000 kr
Löptid:6 mån – 5 år
Accepterar betalningsanmärkningarJa
Direktutbetalning?Nej
Uppläggningsavgift:0 kr
Krav på BankID?Ja

🏢Företagsinformation

Företag:Lendo AB
Org. nr:556515-1627
VD:Carl Brynielsson
Hemsida:https://lendo.com
Registrerade hos FI: Ja
Adress:Västra Järnvägsgatan 21
111 64 Stockholm
Telefon:0771-131310
E-post:kundservice@lendo.se
Chatt:Nej
Öppettider:09-17
Betyg Trustpilot:4,7