Logga för Lånekoll

I följande recension så dyker vi in närmare på låneförmedlaren Lånekoll som i grund och botten är en jämförelsetjänst för privatlån men där man även fokuserar på att förmedla bolån och kreditkort.

Själva målet med det hela är att varje enskild konsument ska kunna kopplas ihop med adekvat långivare för att på så sätt få möjligheten till betydligt lägre räntekostnader.

Räntesats:2,90 – 26,00 %
Effektiv ränta:2,94 – 29,33 %
Minsta lånebeloppet10 000 kr
Maximala lånebeloppet600 000 kr
Löptid1 – 20 år
Accepterar betalningsanmärkningarJa
Möjlighet till direktutbetalningNej
Uppläggningsavgift0 kr
Krav på BankIDJa

Lånekoll jämför olika typer av lån & kreditkort

Lånekoll erbjuder som vi skrev ovan en rad olika typer av lån – privatlån, bolån och kreditkort. Vi kommer härnäst att redogöra för dessa lån på en övergripande nivå så att du får en bild av vad du kan förvänta dig när det kommer till det hela.

 • Privatlån
 • Bolån
 • Kreditkort

Privatlån

Ett privatlån via Lånekoll erbjuder dig att ansöka om ett belopp från 10 000 kr ända upp till 600 000 kr.

Löptiden för lånet börjar från 1 år och sträcker sig ända upp till 20 år.

Notera att du även kan välja att betala tillbaka lånet i förtid och behöver således ej följa amorteringstakten slaviskt.

Beloppet som du får låna baseras i slutändan dock på din kreditvärdighet, något som definieras först när en kreditupplysning initierats i ditt namn.

Bolån

Du kan välja att ansöka om bolån från 200 000 kr ända upp till 17 000 000 kr.

Du kan även välja att använda pengarna till renovering av bostaden i fråga.

Om du är osäker på själva processen så kan du alltid få en personlig kontaktperson utsedd som utan extra kostnader hjälper dig igenom ansökningsprocessen samt säkerställer att du får ett så förmånligt bolån som möjligt.Kreditkort

När det kommer till valet av kreditkort så kan det vara svårt att som konsument veta vilket kreditkort som man ska välja.

Lånekoll hjälper dig att analysera dina nuvarande köpvanor och skräddarsyr rekommendationerna baserat på just dessa för att göra det enklare att hitta den ideala kreditkortslösningen till för just din del.

Hur stort lånebelopp kan du få beviljad?

När det kommer till det maximala lånebeloppet som du realistiskt kan ansöka om och ha chansen att få beviljad så beror det hela främst på den kreditupplysning som Lånekoll initierar i ditt namn.

Kreditupplysningen används sedan för att bedöma din övergripande kreditvärdighet och på så sätt utvärdera din betalningsförmåga. Men rent konkret så kommer villkoren och lånebeloppet att öka ju bättre kreditvärdighet du har.

Å andra sidan, ju sämre kreditvärdighet du har, desto sämre lånevillkor kommer du att erbjudas i slutändan. Detta gäller särskilt om du har flera betalningsanmärkningar i bagaget för närvarande.

Bild på ansökan hos Lånekoll

Grundkrav för att ansöka om lån hos Lånekoll

För att du ska kunna få igenom ett lån via Lånekoll så måste du uppfylla en rad grundkrav som ställs på dig som sökande. Dessa kundkrav kan dock komma att skilja sig åt en aning beroende på långivaren i fråga. 

Dock så tenderar nedanstående att alltid utgöra en del av de grundkrav som du måste uppfylla för att överhuvudtaget kunna ansöka om ett lån via Lånekoll.

 • Du måste ha fyllt minst 18 år vid tiden för din låneansökan.
 • Du måste ha varit folkbokförd inom Sverige under minst 12 månader.
 • Du måste ha varit helt skuldfri från Kronofogden under minst 6 månader.
 • Du måste ha en deklarerad årsinkomst på minimum 120 000 kr.

Vanliga för- och nackdelar med Lånekoll

Innan du tar ett beslut kring huruvida du ska använda dig av Lånekoll för att hitta ditt nästa lån så behöver du ha kännedom om de primära för- och nackdelarna när det kommer till tjänsten i fråga.

Vi ska nedan redogöra för de vanligaste positiva aspekterna men även göra dig uppmärksam på de negativa delarna för att du enklare ska kunna fatta ett rättmätigt beslut när det kommer till det hela.

Fördelar med Lånekoll

 • Lånekoll samarbetar endast med utvalda och auktoritära kreditgivare där höga krav ställs på vederbörande.
 • Man erbjuder en snabb behandling där ansökningsprocessen anses ligga i framkant jämfört med konkurrenterna.
 • Man använder sig endast av en kreditupplysning för att initiera flera låneansökningar.
 • Man påför inga dolda kostnader för lånen utan det hela är ytterst transparent.
 • Kundtjänsten håller en hög nivå kompetensmässigt och har en snabb hanteringstid.

Nackdelar med Lånekoll

 • Den lägsta beloppet som man kan ansöka om via Lånekoll ligger i skrivande stund på 10 000 kr.
 • Man har inga direkta utbetalningar oavsett vilken långivare som man väljer att samarbeta med.
 • Man upplevs ha ett begränsat antal samarbetspartners i jämförelse med andra långivare.
 • Man initierar sina kreditupplysningar via UC – Upplysningscentralen, något som kan sänka din kreditvärdighet hos bankerna.
 • Har du betalningsanmärkningar så kan urvalet av långivare vara ytterst begränsad.
Låneförmedlare logga

Tänk på att…

För att trygghetsförsäkringen ska träda i kraft så måste du först kontakta Sedgwick Sweden som hanterar ärendena för Lånekolls räkning.

Trygghetsförsäkring hos Lånekoll

Lånekoll erbjuder en Trygghetsförsäkring, vilket träder i kraft vid sjukdom, oförmåga att arbeta samt vid frivilliga uppsägningar. För att man ska kunna teckna en trygghetsförsäkring så måste man ha fyllt minst 18 år och man får inte vara äldre än 60 år vid tiden för ansökan.

Man måste också ha varit tillsvidareanställd under minst 6 månader, vara egenföretagare som i sin tur är ansluten till A-kassan. Förutom det så ska man vara folkbokförd och bo i Sverige samt även behöver vara inskriven hos Försäkringskassan.

Sist men inte minst så får man inte ha kännedom om kommande varsel, uppsägningar från sitt nuvarande arbete eller andra former av kommande arbetslöshet eftersom det gör en icke-berättigad att nyttja trygghetsförsäkringen.

Slutsats

Lånekoll är en tjänst som erbjuder dig möjligheten att på ett enkelt och koncist sätt jämföra bolån, privatlån och kreditkort. Tjänstens breda utformning gör att den lämpar sig för alla de vilka funderar på att ansöka om ett lån, oavsett vad lånet ämnas nyttjas till.

Vidare så har Lånekoll mottagit flera fina betyg när det kommer till deras förmedling av bolån som enligt många kunder står sig som en av marknadens bästa. Man har även ett ytterst välslipad och kompetent kundtjänst som står redo att besvara sökandens frågor.

Ett annat element som gör att Lånekoll lyfter sig från konkurrenter är att man även tillhandahåller en app med samma namn. Denna erbjuder dig som konsument en adekvat översikt gällande dina lån samt förser dig med tips om hur du kan gå tillväga fört att sänka räntan för lånet i fråga.

Som en sista superlativ så erbjuder Lånekoll en form av trygghetsförsäkring som träder i kraft när du inte kan betala av dina lån på grund av att du kanske blivit av med din anställning eller haft oturen att bli långtidssjukskriven.