Ansöka om ett lån med dålig kreditvärdighet

Livet är oförutsägbart, något som innebär att du ibland kan behöva ansöka om att få låna pengar för att täcka upp för en rad oplanerade utgifter. Så länge som du har en god privatekonomi och kreditvärdighet så kommer det hela ej att skapa några bekymmer för din del.

Det hela kan dock visa sig vara en betydligt svårare nöt att knäcka om du för närvarande har en svag kreditvärdighet, där du även råkar ha en eller flera betalningsanmärkningar i bagaget.

Vi kommer just därför att i denna guide belysa hur du faktiskt kan gå tillväga för att ansöka om lån, även när du idag har en svag kreditvärdighet. Som du snart kommer bli varse om så har du flera alternativ tillgängliga vilka du kan nyttja för att få igenom det hela!

Vilka är grundkraven för att få igenom ett lån med dålig kreditvärdighet?

När det kommer till att låna pengar med dålig kreditvärdighet så måste du som lånesökande vara medveten om att du (i de flesta fall) kommer erbjudas betydligt lägre lånebelopp samtidigt som räntorna och de associerade kostnaderna tenderar att vara mer betydligt mer kostsamma. Några av de krav som du förväntas uppfylla utgörs av följande:

 • Du måste vara minst 18 år fyllda vid tiden för din låneansökan.
 • Du måste vara bosatt samt ha varit skriven inom Sverige under minst 1 år.
 • Du måste uppvisa en deklarerad inkomst på minimum 2 000 kr.
 • Du får ej ha mer än 10 betalningsanmärkningar registrerade i ditt namn.
 • Din senaste betalningsanmärkning måste vara minst 6 månader gammal.
 • Du får inte ha några aktiva skulder hos Kronofogden vid tiden för din ansökan.

Ovanstående ska tolkas som ”grundkrav” där du säkerligen kommer ställas inför en rad andra villkor vilka du som sökande måste uppfylla beroende på långivaren i fråga vill säga.

Vanliga orsaker till en dålig kreditvärdighet

Det kan finnas en rad olika orsaker när det kommer till en dålig kreditvärdighet. Vi ska härnäst lista några av de vanligaste för att göra dig införstådd med vad som kan leda i att du själv hamnar i en sådan oönskad situation:

 • Du har varit föremål för flera kreditupplysningar under en kort tidsperiod.
 • Du har för närvarande en ganska hög belåning med flera dyra lån.
 • Du förfogar för närvarande ej över en form av fast inkomst
 • Du har en eller flera betalningsanmärkningar i bagaget.
 • Du har en inom sammanhanget för låg deklarerad årsinkomst.
 • Du har kvarstående aktiva skulder hos Kronofogden.
 • Du har för stora månatliga utgifter sett till din nuvarande inkomst.

Det kan även vara så att det finns andra anledningar till att du hamnat i denna situation där du exempelvis blivit sjukskriven under en längre period, alternativt haft oturen att bli av med din anställning, något som gjort att du hamnat på efterkälken med dina skulder/räkningar.

Innan du ansöker om ett lån med dålig kreditvärdighet

Det finns ett antal aspekter vilka du bör ta i beaktning innan du bestämmer dig för att ansöka om ett lån med dålig kreditvärdighet. Vi kommer härnäst att på ett övergripande sätt beskriva dessa för att du enklare ska kunna ta till dig det hela:

 • Sikta på en längre löptid – Genom att ansöka om lån med en längre löptid så kommer du att i regel få betala mer för lånet. Dock så kan det hela vara fördelaktigt om du har en svag kreditvärdighet eftersom månadskostnaden blir lägre samtidigt som sannolikheten att faktiskt betala av lånet i tid ökar.
 • Välj lån utan UC – När du ansöker om ett lån så är sannolikheten hög att kreditupplysningen initieras via UC. Det hela innebär att även storbankerna (ägare av UC) kommer kunna ta del av det hela, något som i sin tur kan sätta käppar i hjulet för dig när du ansöker om bostadslån och dylikt.
 • Använd dig av ett samlingslån – Ett samlingslån gör det möjligt att samla alla former av smålån och högkostnadskrediter som du har för närvarande till ett enda, men betydligt större form av lån. Detta kan i sin tur leda till en bättre privatekonomi samt betydligt lägre månadskostnad.

Hur beräknas din kreditvärdighet?

När du planerar att ansöka om ett lån så kommer den kreditupplysning som initieras i ditt namn att nyttjas som adekvat underlag för att kreditgivaren i fråga ska kunna bedöma huruvida du faktiskt har förmågan att klara av att betala tillbaka lånet. Det rekommenderas att använda en låneförmedlare för privatlån, så du kan få fler låneerbjudanden på en kreditupplysning.

Det hela kan liknas vid en form av riskprognos där långivaren sätter samman olika element för att få fram helhetsbilden över din rådande privatekonomi. Några av de vanligaste aspekter som utvärderas utgöras av följande.

 • Nuvarande form av inkomst (Storleken på den fasta månadsinkomsten)
 • Aktiva betalningsanmärkningar (Äldre än 6 månader eller nyare)
 • Kvarstående skulder (Aktiva skulder i form av andra lån)
 • Existerande tillgångar (Ägande av fastighetsobjekt såsom lägenhet eller hus)
 • Nuvarande livssituation (Gift eller frånskild med ansvar för underhåll)
 • Aktuell anställning (fast, deltid, visstidsanställning med flera)
 • …med flera

Det framkommer ej hur långivarna rangordnar sökanden samt huruvida de förekommer vissa kategorier som dessa anses falla inom. Dock så bedöms varje sökande individuellt där man sedan fattar ett enhälligt beslut beroende på vad som kommit fram i den specifika fallet.

Fallgropar vi lån med dålig kreditvärdighet

Om du för närvarande har en dålig kreditvärdighet så kan du falla för frestelsen att ansöka om ett lån även om du vet innerst inne att du kommer få svårt att betala lånet inom den utsatta tiden.

Det hela kan leda till en ond spiral där du blir föremål för kostsamma påminnelseavgifter samt en kännbar dröjsmålsränta. Om det hela hamnar hos Kronofogden så kan du i värsta fall straffas med en betalningsanmärkning.

Det är således ytterst viktig att du är helt ärlig med dig själv och undviker att försätta dig situationer där du riskerar att hamna i ekonomisk onåd eftersom det ofta är väldigt svårt att ta sig ur dessa!

Tumregeln är att aldrig ansöka om ett lån för att lösa andra lån (gäller ej samlingslån) men även att ej nyttja lånet som en form av konsumtionslån när du redan betalar av flera andra högkostnadskrediter.

Liknande inlägg