I denna guide så kommer vi att fokusera på att belysa de olika aspekterna när det kommer till lån med betalningsanmärkningar för att du enklare ska kunna bilda dig en objektiv bild kring det hela.

Några av de element vilka vi ämnar täcka fokuserar på hur en betalningsanmärkning uppstår, vanliga orsaker som leder till att en betalningsanmärkning uppstår, vad du ska ha i åtanke innan du ansöker om ett lån med betalningsanmärkningar samt mycket mer.

Efter att du läst denna guide så kommer du att ha en klarare uppfattning om huruvida du faktiskt ska ansöka om ett lån när du har en eller flera betalningsanmärkningar eller om du gör bäst i att avstå helt från det hela!

Hur uppstår en betalningsanmärkning?

Det kan finnas flera olika anledningar till att en betalningsanmärkning uppstår initialt. Några av de vanligaste ter sig i from av att man ej betalar sina fakturor och tillika räkningar inom den definierade tiden.

På en generell plan så spelar det egentligen ingen roll hur mycket som du är skyldig eftersom du rent juridiskt kan straffas med en betalningsanmärkning även om det handlar om några kronor!

För att du enklare ska få en överblick över hur en betalningsanmärkning uppkommer i praktiken så kommer vi nedan att steg för steg redogöra för det hela:

 • Du missar att betala en faktura/räkning inom den specificerade förfallodatumet.
 • En ny faktura skickas av bolaget i fråga där en förseningsavgift i form av 60 kr på debiteras till övriga skulden.
 • Om du återigen undviker eller missar den nya fakturan så kommer det hela istället att skickas vidare till ett inkassobolag.
 • Inkasso skickar en ny faktura med förseningsavgift, dröjsmålsränta och inkassoavgift.
 • Om du inte betalar skulden till inkasso så går den vidare till Kronofogden där får ett betalningsföreläggande.
 • Om Kronofogden är enhälligt i att du ej betalat skulden trots upprepade försök så kommer du att bestraffas med en betalningsanmärkning.

Kronofogden kommer vanligtvis att göra flera försök att förmå dig att betala det som du är skyldig för att på så sätt undvika att påföra dig en betalningsanmärkning.

En annan viktig aspekt att komma ihåg är att Kronofogden ej tar hänsyn till hur mycket som du är skyldig utan det kan faktiskt handla om symboliska belopp vilka i sin tur leder till en betalningsanmärkning.

Du måste således alltid göra ditt yttersta för att betala dina skulder/räkningar i tid eftersom det hela kommer i slutändan att vara ytterst kostsamt och sätta käppar i hjulet för din privatekonomi för en lång tid framöver! 

Här är en film från kronofogden kring betalningsanmärkningar

Notera

En betalningsanmärkning ligger kvar under minst 3 år hos Kronofogden och syns i alla dina framtida kreditupplysningar.

Vanliga orsaker till en betalningsanmärkning

Anledningarna till att man tilldelas en betalningsanmärkning kan vara otaliga men i många fall så tenderar ett flertal specifika orsaker att dyka upp när det kommer till det hela. Här nedan så redogör vi för några av dessa:

 • Obetalda skulder för olika typer av lån och andra krediter.
 • Obetalda fakturor som du undvikit att betala p.g.a. en tvist.
 • Obetalda skulder på grund av misslyckade utmätningar.
 • Obetalda skatteskulder som man ej lyckats betala i tid.
 • Obetalda skulder för olika typer av underhåll.
 • Obetalda skulder vid ett övertrasserat bankkonto.
 • Obetalda skulder när du går i borgen för någon annan.

Ovanstående utgör några av de vanligaste orsakerna till att man får en betalningsanmärkning registrerad. Som du förstår så kan de flesta av dessa situationer undvikas om man reagerar i tid.

Det är ytterst viktigt att göra sig införstådd med att en betalningsanmärkning inte kan avlägsnas i efterhand utan kommer ligga kvar under minst tre år från att den registrerats, oavsett om du betalat av din skuld eller ej!

Att ha i åtanke innan du ansöker om lån med betalningsanmärkningar

När du ämnar ansöka om ett lån med betalningsanmärkningar så finns det flera olika typer av aspekter vilka du behöver ha i åtanke när det kommer till det hela. Det som är viktigt att komma ihåg inom sammanhanget är att ett lån alltid kommer med ett stort ansvar, något som innebär att om du redan är skuldsatt så behöver du noga överväga det hela.

 • Reflektera alltid först över den sammanlagda kostnaden för lånet i fråga.
 • Studera räntor och andra former av avgifter som påförs vid beviljande.
 • Förstå att lånet i fråga kommer kosta dig mer i takt med en längre löptid.
 • Avgifterna som påförs för lånet kommer kosta dig mer i slutändan.
 • Du ska ha upprättat en KALP-kalkyl (kvar att leva på) innan du ansöker.

Det du även måste komma ihåg är att när ett lån beviljas, trots att du har en eller flera betalningsanmärkningar så kommer den att (i de flesta fall) erbjudas till betydligt sämre villkor.

Rent konkret så innebär det hela betydligt högre räntor samt avsevärt högre avgifter. Du måste således vara helt ärlig med dig själv när det kommer till huruvida du faktiskt kan återbetala lånet inom utsatt tid.

När är det adekvat att låna pengar med betalningsanmärkningar?

Det finns ett flertal situationer då de faktiskt är en god idé att ansöka om ett lån även om man som långivare har en eller flera betalningsanmärkningar i bagaget. Några av de vanligaste återfinns i form av följande:

 • Samlingslån – Ett samlingslån kan vara ideal när du önskar samla flera av dina smålån och högkostnadskrediter för att på så sätt få ner den totala månadskostnaden.
 • Akuta utgifter – Har du råkat ut för en större utgift som behöver bekostas för att du ska kunna klara dig i vardagen? Då kan det vara befogat att ansöka om ett lån även om du har betalningsanmärkningar.
 • Välmående ekonomi – Om du är ärlig mot dig själv och har en välmående ekonomi så kan det vara befogat att ansöka om ett lån även om du för närvarande har en eller flera betalningsanmärkningar för närvarande.

I slutändan så är det endast du själv som kan avgöra huruvida du faktiskt ska ansöka om ett lån med betalningsanmärkningar eller välja att avstå helt från det hela. Tänk på att använda en låneförmedlare för privatlån när du ska ta upp ett lån med betalningsanmärkningar då, så du får så många erbjudanden som möjligt. Samt att undvika att du tar en kreditupplysning hos en långivare som inte godkänner sökande med betalningsanmärkning.

Tumregeln är dock att om lånet i fråga inte är akut (sjukdom, olycka etc.) eller används till att lösa alla dina smålån (samlingslån) där du redan har en privatekonomi i gungning (flera andra skulder) så gör du bäst i att avstå!

Vanliga för- och nackdelar vid lån med betalningsanmärkningar

När det kommer till lån med betalningsanmärkningar så finns det ett antal av dessa som du behöver ta ställning till. Vi ska nedan redogöra för de vanligaste för att du enklare ska kunna förstå resonemanget bakom de positiva men även de negativa aspekterna när det kommer till just lån med betalningsanmärkningar.

Fördelar

 • Det finns en stor flexibilitet när det kommer till de lånebelopp som man kan ansöka om.
 • Man får ofta flera olika erbjudanden även om man har flera betalningsanmärkningar i bagaget.
 • Pengarna tenderar ofta att betalas ut redan samma dag som lånet i fråga beviljas.
 • Det finns en betydligt större möjlighet att utforma lånet efter dina egna preferenser.
 • Många av de lån som erbjuds kräver ej en slagning i UC – Upplysningscentralen.
 • Du slipper att blanda in storbankerna när du ansöker om ett lån.

Nackdelar

 • Du kan inte ansöka om lån hos storbankerna eftersom de nekad alla sökanden med betalningsanmärkningar.
 • Du måste vara beredd på att du kommer bli erbjuden en betydligt högre ränta än vad som vore fallet annars.
 • Löptiden för lånet, det vill säga återbetalningstiden är betydligt kortare.
 • Påminnelseavgifterna är betydligt mer dyrare om du missar att betala in amorteringarna.
 • Du kommer sannolikt att bli påförd olika typer av uppläggnings- och uttagsavgifter.

Notera

Även om det finns en rad positiva aspekter vid lån med betalningsanmärkningar så måste du komma ihåg att det hela kommer bidra till att din privatekonomi blir ännu mer ansträngd, särskilt om du redan har flera existerande högkostandslån i bagaget

Grundkrav för lån vid betalningsanmärkningar

Det finns ett antal grundkrav vilka en sökande måste uppfylla när man väljer att ansöka om ett lån (bolån eller privatlån) med en eller flera betalningsanmärkningar. Dessa krav tenderar att variera beroende på långivare men det finns ett antal av dessa vilka tenderar att frekvent återkomma oavsett valet av kreditgivare:

 • Senaste betalningsanmärkningen måste vara minst 6 månader gammal.
 • Du ska vara minst 18 år fyllda vid tiden för din låneansökan.
 • Du måste uppvisa en folkbokförd adress inom rikets gränser.
 • Du måste uppvisa en form av deklarerad inkomst.
 • Du får inte ha några skulder kvarstående hos Kronofogden.
 • Du måste ha ett registrerat BankID för att kunna signera lånet.
 • Du måste ha ett bankkonto hos en av de svenska bankerna.

Som vi nämnde så utgör ovanstående en delmängd av de krav som du förväntas uppfylla när det kommer till lån med betalningsanmärkningar, där även andra specifika krav ofta tillkommer vilka gäller endast för en viss utvald långivare.

Slutsats

Även om du för närvarande har en eller flera betalningsanmärkningar i bagaget så kan du faktiskt få igenom ett lån, även om du måste vara beredd på att de villkor som erbjuds kommer vara betydligt sämre än vad som vore fallet annars!

I slutändan så måste du själv avgöra huruvida de villkor som erbjuds faktiskt är något som du kan acceptera eller om du gör bäst i att avstå från att överhuvudtaget belasta din privatekonomi med ytterligare ett lån!

Liknande inlägg