Jämför låneförmedlare av företagslån

Låneförmedlare för företagslån, vad är det och varför är det relevant?

För företag är finansiering alltid av central betydelse. Det är lätt att tro att företag som tjänar pengar inte behöver extern finansiering men det stämmer oftast inte. När ett företag ska göra en större investering är extern finansiering ofta nödvändig för att kunna sprida kostnaderna för investeringen över en längre tidsperiod.

Det är samma princip som när en familj lånar pengar för att köpa ett hus, man köper huset nu och betalar sedan av lånet under en längre tid. När ett företag ska ta ett lån för att genomföra en investering kan det vända sig till en låneförmedlare för företagslån.

I den här artikeln ska vi gå igenom vad en låneförmedlare för företagslån gör, varför företagslån är viktiga för företag och hur processen som en låneförmedlare för företagslån arbetar med fungerar.

Månadens låneförmedlare

Över 10 000 förmedlade företagslån

Krea – företagslåneförmedlare

Jämför 30 st (!) långivare

30 anslutna långivare

Möjlighet till EU-lån

4,7 i betyg hos Trustpilot

4.7 /5

Flest anslutna långivare, så helt klart vår favorit.

Lendo – företagslåneförmedlare

4,8 i betyg hos Trustpilot

18 anslutna långivare

Möjlighet till EU-lån

4,8 i betyg hos Trustpilot

4.7 /5

Creddo – företagslåneförmedlare

Svar inom 24 timmar

28 anslutna långivare

Snabbt svar

5,0 i betyg hos Google

0 /5

Frågor om låneförmedlare för företagslån som besvaras

I den här artikeln ska vi försöka besvara och resonera kring följande frågor:

 • Först och främst ska vi förklara vad ett företagslån är och hur det kan användas. Vi kommer att presentera några olika scenarion och hur företagare kan tänkas agera i dessa.
 • Vi kommer också att presentera vad en låneförmedlare för företagslån är och hur en sådan förmedlare arbetar. Hur går det till exempel till när ett företag vänder sig till en förmedlare för företagslån? Vilken är processen? Hur lång tid tar det? Hur mycket kan man låna?
 • Vidare kommer vi att gå igenom typiska villkor för företagslån som fås genom låneförmedlare, hur en ansökan ska genomföras samt om det finns några risker med företagslån

Företagslån

Ett företagslån är, precis som det låter, ett lån av pengar som ett företag tar. Det finns väldigt många olika anledningar till att ett företag behöver låna pengar, vi ska ge några konkreta exempel nedan. Företagslån används av företag för väldigt många ändamål, det är både för korta krediter och för långa.

Det är till exempel vanligt att företag tar så kallade checkräkningar för att klara av tillfälliga likviditetsproblem, till exempel i samband med löneutbetalningar eller när långa helger gör att kundfordringar betalas för sent. Checkkrediter är ofta relativt dyra krediter, de har höga räntor.

Motsatsvis är det också vanligt att företag tar långa krediter. Dessa lån, som ofta löper under många år, tas vanligen för investeringar i inventarier eller fastigheter. Räntorna på långa lån för investeringar är lägre än för checkräkningen och ofta används det som köps in av företaget som säkerhet för lånet. Om företaget inte klarar att betala räntor och amorteringar så kommer långivaren ha rätt att ta den inköpta tillgången.

Mellan den korta checkkrediten och det långa lånet för större investeringar finns det en rad med varianter av företagslån som låneförmedlare kan hjälpa ett företag med. De företagslån som ligger emellan checkräkningen och det långa investeringslånet har baseras ofta på företagets likviditet, i det här fallet företagets förmåga att löpande betala räntor och amorteringar. Det handlar alltså inte först och främst om vinster utan om kassaflöde. Självklart kan företagslån också ges med en mix av likviditet och fysisk säkerhet som bas.

Exempel på när företagslån används

Det finns många konkreta exempel på när företagslån kan användas. Några av dem är:

 • Täcka tillfälliga brister i kassaflödet
 • Löpande användning av inventarier, som till exempel ett leasingavtal för en bil
 • Inköp av maskiner med beständigt värde
 • Större investeringar i till exempel fastigheter, som har ett stigande värde

Det finns förstås många andra exempel på när ett företagslån också kan användas. Det kan också vara så att sammansättningen av finansieringen består av flera olika typer av lån med både kort och lång löptid. En låneförmedlare av företagslån kan hjälpa ett företag med en stor mängd lånetyper som är sammansatta på olika sätt.

Vad gör en låneförmedlare av företagslån?

En låneförmedlare av företagslån kan vara en mycket stor hjälp för företagare som behöver hjälp med finansiering för företaget. Låneförmedlare av företagslån gör precis vad som hörs på namnet, de förmedlar lån till företag.

Förmedlar betyder i det här sammanhanget att de står emellan företaget som behöver låna pengar och det kreditinstitut, banker med flera, som har pengarna som företaget behöver låna. Det som låneförmedlaren gör är att hitta lämpliga lån till företaget, lån med bra villkor, och sedan hjälper företaget att få lånet.

För ett företag som behöver ett företagslån är det många gånger mycket fördelaktigt att använda en låneförmedlare av företagslån. En av de främsta fördelarna är att låneförmedlaren har en mycket god översikt över ett mycket stort antal företagslån som banker och kreditinstitut tillhandahåller.

Denna översikt gör att företag som vänder sig till låneförmedlare av företagslån har möjlighet att få bättre villkor för lånen än vad de skulle kunna fått om de kontaktat banker och kreditinstitut själva för att ansöka om lån.

Fördelar med låneförmedlare av företagslån

Det finns ett antal fördelar för företag att använda en låneförmedlare av företagslån. Några av fördelarna med en låneförmedlare av företagslån är:

 • Låneförmedlaren har mycket god kunskap och översikt av företagslån, vilket är en stor fördel för företagen som vill låna
 • En låneförmedlare av företagslån kan skynda på processen med att få ett företagslån, det går mycket snabbare att ansöka genom en standardiserad process jämfört med att kontakta alla banker och kreditinstitut själv
 • Du som lånar kan enkelt jämföra villkoren för företagslån om du använder en låneförmedlare, då kan du antagligen hitta lån som är billigare och bättre för dig än vad som annars skulle varit fallet

Typiska villkor för ett företagslån

Låneförmedlare för företagslån presenterar inte bara storleken på de lån som ett företag kan ta utan också villkoren för dessa lån. För ett företag som lånar pengar genom att använda en låneförmedlare är det mycket praktiskt att få villkoren för lånen presenterade klart och tydligt.

Du som lånar pengar är förstås medveten om att du måste betala räntor på lån som du tar och att du också måste amortera lånen till dessa är helt avbetalda. En stor fördel med att använda en låneförmedlare av företagslån är att du får alla villkoren i en lista där du kan jämföra vilka banker eller kreditinstitut som ger bäst villkor.

Vanliga villkor för företagslån som förmedlats av en låneförmedlare

Några vanliga villkor för lån som du kan ta genomen låneförmedlare för företagslån är:

 • Nominella räntor, det vill säga de räntor som listas för lånen
 • Avgifter, som till exempel uppläggningsavgifter och månadsavgifter. Avgifterna tillsammans med de nominella räntorna brukar kallas för den effektiva räntan, alltså den totala kostnaden för lånet
 • Amorteringar, hur mycket ska du betala av per månad
 • Löptid, hur länge ska du ha lånet. Detta styr hur mycket du måste amortera per månad. Lånet ska vara återbetalt när löptiden är över
 • Lånebelopp, hur mycket kan du få låna

Hur ansöker du om ett företagslån hos en låneförmedlare?

Det är mycket lätt att ansöka om ett företagslån hos en låneförmedlare. Allt du behöver göra är att fylla i önskat lånebelopp och företagets uppgifter i ett formulär så räknar låneförmedlarens system sedan ut vilka lån som eventuellt skulle passa dig.

Låneförmedlaren kan komma att göra en kreditupplysning på ditt företag och du kan också behöva dela med dig av dina räkenskaper men hela processen är standardiserad och mycket enkel för dig att både förstå och att gå igenom.

Ansökning om företagslån genom en låneförmedlare

Processen för ansökning om att företagslån genom en låneförmedlare är enkel. De uppgifter du behöver uppge är oftast, men inte alltid, de uppgifter vi listar här:

 • Önskat lånebelopp
 • Hur lång tid du vill ha lånet
 • Information om företaget, organisationsnummer, kontaktuppgifter till företagsrepresentant mm
 • Vad lånet ska användas till

När du fyllt i låneansökan och lämnat de uppgifter som efterfrågas kommer din ansökan att behandlas och du kommer snart därefter att få besked på om din låneansökan beviljats eller inte.

Risker med ett företagslån

Precis som allt annat som rör företagande så finns det risker också med att ta företagslån. Riskerna med företagslån är relaterade både till det egna företagets prestationer och till marknaden för lån i stort, särskilt räntorna utgör en risk.

Vanliga risker med företagslån

Några vanliga risker med företagslån är:

 • Räntorna kan förändras, om företaget lånar till en rörlig ränta kan räntekostnaderna förändras under lånetiden. Lånet kan blir billigare eller dyrare beroende på hur marknaden utvecklas. Ett sätt att hantera ränterisken är att binda räntan, då vet du med säkerhet vad du ska betala varje månad
 • Det egna företaget kan utvecklas bättre eller sämre. Om företaget går bättre blir det enklare att hantera räntekostnaderna men om företaget går sämre blir det svårare att klara räntekostnaderna

Det finns fler risker med företagslån också men de är mer marginella så vi tar inte upp dem direkt här.

Sammanfattning – Låneförmedlare för företagslån

Nedan ska vi sammanfatta de viktigaste delarna av den här artikeln som handlar om låneförmedlare av företagslån.

Viktiga punkter om låneförmedlare av företagslån

 • Ett företagslån tas av företag för att finansiera både korta och långa kapitalbehov, det kan vara allt från att klara betalningar under en vecka till att köpa en fastighet som ska användas under många år
 • En låneförmedlare av ett företagslån hjälper till med att hitta bra lån för ditt företag. Låneförmedlaren av företagslån ger dig god överblick över vilka lån och villkor som finns samt vad de olika lånen kostar
 • Det är mycket enkelt att ansöka om företagslån, och det går snabbt att göra det
 • Riskerna med företagslån handlar särskilt om att räntorna ska förändras. Ett sätt att hantera den risken är att binda räntorna över en viss tid

Recensioner av låneförmedlare för företagslån: