I följande guide så kommer vi att diskutera hur du kan använda dig av en låneförmedlare som ett led i att hitta ett lån med låg inkomst som matchar de preferenser och krav som du har för närvarande.

KALP-kalkylen väger tungt i sammanhanget

Hur stort lån som du kan välja att ansöka om när du har en låg inkomst beror ofta på KALP-kalkylen, eller ”Kvar-att-Leva-på”-kalkylen. Denna kalkyl ämnar definiera de olika kostnaderna som du för närvarande har kontra den inkomst som du förfogar över.

Det hela sätts sedan i perspektiv gentemot den lånebelopp som du önskar ansöka om. KALP-kalkylen används för att uppskatta hur mycket pengar som det blir över efter att du betalat alla dina utgifter.’

Härnäst så definierar vi en positiv KALP-kalkyl som avser beskriva en konsument som önskar ansöka om att få låna pengar via en låneförmedlare men som för närvarande har en låg inkomst:

KALP-kalkyl
Inkomst efter avdragen skatt11 000 kr
Lägenhetshyra2 800 kr
Mat1 200 kr
Vatten & el400 kr
Försäkringar300 kr
Kläder400 kr
Hygien200 kr
Transport400 kr
Internet300 kr
Lån1500 kr
Kvarstående belopp att leva på3 500 kr

I exemplet ovan så har vi enligt ovanstående KALP-kalkyl kommit fram till att individen i fråga har 3 500 kr att disponera efter att alla räkningar betalats. Det hela innebär att ett lån som har en totalt kostnad upp till 1 500 kr inte bör kunna äventyra personens ekonomi.


Notera: Det viktiga inom sammanhanget är ej storleken på inkomsten utan faktiskt att du faktiskt ligger plus när alla räkningar betalats. 


Vad du bör ha i åtanke när du ansöker om lån med låg inkomst

Om du har planer på att ansöka om privatlån med låg inkomst så finns det ett antal aspekter vilka du måste ha i åtanke. Härnäst så kommer vi lista de vilka vi anser utgör de mest elementära inom sammanhanget:

  • Deklarerad inkomst – Det hela bör inte komma som en överraskning eftersom en deklarerad inkomst utgör fundamentet hos låneförmedlare vilka fokuserar på konsumenter med låg inkomst. Ju högre din deklarerade inkomst är, desto större är chansen att få igenom ett lån med låg inkomst, förutsatt att du ligger plus i sluten av månaden (se KALKP-kalkyl) när alla räkningar betalats vill säga.
  • Föregående års deklaration – Om du för närvarande saknar en regelbunden inkomstkälla så kan du ändå få igenom ett lån om du kan mäta gränser för den gångna årets deklarerade inkomst. Varje låneförmedlare har dock sina egna gränser, något som innebär att du måste läsa villkoren för att göra dig införstådd med vad som gäller i just ditt fall.
  • Förekomsten av betalningsanmärkningar – Om du har en eller flera betalningsanmärkningar så måste du vara beredd på att det blir ytterst svårt att få igenom ett lån med låg inkomst. Detta gäller särskilt om dina betalningsanmärkningar utgörs av ganska höga belopp.
  • Storleken på lånet – Generellt sett så ökar kraven på dig som låntagare i paritet med lånets storlek. Detta innebär att låneförmedlaren kan få svårt att matcha dina krav när det kommer till högre lånebelopp om du för närvarande förfogar av en begränsad inkomst.
  • Nuvarande skuldsättning – Ju högre din skuldsättning är, desto svårare blir det att hitta ett lån med låg inkomst. Den aktuella långivaren kan i vissa fall erbjuda alternativa former av lån till lägre belopp som ett led i att hjälpa dig lösa en akut situation, men du måste vara förberedd på att dina val vanligtvis kommer vara ytterst begränsade.
  • Aktuella sjukskrivningar – Är du för närvarande sjukskriven men önskar ansöka om ett lån via en låneförmedlare så ökar dina chanser markant om du kan påvisa en positivt KALK-kalkyl (se tidigare kapitel). Ju mer pengar du har över efter att du betalt av dina räkningar, desto högre chans att få låna med låg inkomst, även om du för närvarande är sjukskriven under en längre period.
  • Minskad skuldsättning – Om du kan påvisa att din skuldsättning minskat, trots att du för närvarande har låg inkomst så kan du ändå lyckas att få igenom ett lån hos låneförmedlaren i fråga.

Inkomstkrav för att kunna ansöka om lån med låg inkomst

Vi har redan belyst kortfattat tidigare i guiden att kraven på inkomst varierar beroende på förmedlaren i fråga och de långivare som man för närvarande samarbetar med. Dock så finns det några generella aspekter som bör ge dig en bild av vad som gäller.

Enligt vår erfarenhet så tenderar inkomstkraven att ligga på ungefär 100 000 per år när du ansöka om ett lån på 10 000 kr och uppåt. Detta kan självfallet variera men föregående siffra sätter ribban för vad som ofta krävs av dig som låntagare.

Är du dock ute efter att låna mindre belopp upp till 10 000 kr och lägre, så bör du kunna få igenom det hela (i de flesta fall) förutsatt att din KALP-kalkyl mynnar ut i en positiv siffra som du kan nyttja till att amortera på lånet i fråga.

Checklista för lån med låg inkomst

Här nedan så listar vi kortfattat en checklista som sammanfattar det vi diskuterat tidigare i guiden för att du enklare ska ta till dig den information som tillhandahålls:

Du kan låna pengar med låg inkomst även om du är sjukskriven för närvarande.
Din KALP-kalkyl måste mynna ut i en positiv siffra när alla räkningar betalats.
Ju mer lån du har, desto svårare blir det att få igenom lån med låg inkomst.
Har din skuldsättning intakt på senare tid trots att du för närvarande har en låg inkomst.
Har du en eller flera betalningsanmärkningar så kan dina val vara ytterst begränsade.
Om du har skulder hos Kronofogden så blir det i princip omöjligt att få igenom ett lån.

Notera: Ju flera av ovanstående punkter som identifieras som positiva i ditt fall, desto högre kommer din chans att få igenom ett lån med låg inkomst att vara!


Liknande inlägg